Những thách thức về chống rửa tiền đối với lĩnh vực cờ bạc ở Châu Âu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Anti Money Laundering

Mỗi năm, các quan chức tuân thủ Châu Âu đều có những thay đổi tích cực hơn so với năm trước.

Nếu năm 2020 là bất kỳ dấu hiệu nào về những gì có thể dự kiến, thì đó là một loạt vấn đề vẫn đang chờ được giải quyết và những rủi ro mới phát sinh.

Các điểm tập trung hàng đầu ở Châu Âu bao gồm gian lận, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Ngành tiếp tục phát triển và thay đổi với những vấn đề mới nảy sinh và những vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết.

Những thách thức về tuân thủ

Dưới đây là một số trọng tâm hàng đầu và những thách thức tuân thủ mà Châu Âu phải đối mặt vào năm 2021.

Mục tiêu chính là giải quyết những điểm yếu trong ngành, bao gồm việc thiếu các quy tắc áp dụng, sự hợp tác không đầy đủ giữa các cơ quan chức năng và các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro yếu kém.

Kế hoạch hành động là xây dựng dựa trên sáu trụ cột hiện có, điều hành một sách quy tắc duy nhất của EU và nhận tất cả sự giám sát ở cấp độ EU.

Việc thực hiện hiệu quả các quy tắc hiện hành

Ủy ban EU sẽ tiếp tục giám sát các quốc gia thành viên kiểm tra xem các quy tắc của quốc gia có phù hợp với các quy tắc của EU hay không. Ủy ban cũng đang khuyến khích Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đi đầu trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quy tắc chung của Liên minh Châu Âu

Thực tế của vấn đề là các quy tắc hiện hành của EU ‘có tầm ảnh hưởng sâu rộng’ nhưng vẫn có hiệu quả cao. Với hầu hết các Quốc gia Thành viên lựa chọn áp dụng chúng theo nhiều cách khác nhau bao gồm thêm các cách diễn giải khác nhau, điều này có thể dẫn đến sơ hở bị bọn tội phạm lợi dụng.

Để chống lại điều này, Ủy ban dành riêng để tạo ra một bộ quy tắc để tất cả mọi người tuân theo. Mục tiêu là sẽ hoàn thành việc này vào cuối quý 1 năm 2021.

Giám sát cấp độ EU

Hiện tại, mỗi Quốc gia Thành viên giám sát riêng lẻ các quy tắc của EU trong khu vực của họ, dẫn đến những lỗ hổng khác nhau. Ủy ban có kế hoạch thành lập một giám sát viên cấp EU, người sẽ hoạt động trong năm 2021. Điều này cho phép giảm thiểu khoảng cách và giám sát suôn sẻ trên tất cả các Quốc gia Thành viên.

Hỗ trợ cho các đơn vị tình báo tài chính

Từ đầu năm 2021, Ủy ban châu Âu đang tìm cách thiết lập một cơ chế của EU sẽ giúp tăng cường hợp tác, hỗ trợ và phối hợp giữa các đơn vị tình báo tài chính.

Lý do chính là tội phạm đang gia tăng do sự hấp dẫn của hoạt động kỹ thuật số. Các Đơn vị Tình báo Tài chính ở các Quốc gia Thành viên chịu trách nhiệm xác định các giao dịch và hoạt động có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Ý tưởng là tạo ra một cơ chế giúp họ nỗ lực hơn nữa để giảm thiểu tội phạm trong mỗi Quốc gia Thành viên.

Sử dụng thông tin tốt hơn để thi hành luật hình sự

Trao đổi thông tin và hợp tác tư pháp / cảnh sát thích hợp là cực kỳ quan trọng để chống lại Chống rửa tiền và các vấn đề an ninh khác trong ngành.

Nói như vậy, khu vực tư nhân cũng đóng một vai trò nào đó trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Để tăng cường nỗ lực về an toàn, ủy ban sẽ ban hành hướng dẫn về quan hệ đối tác công tư nhằm làm rõ và tăng cường chia sẻ dữ liệu.

Một Liên minh Châu Âu mạnh mẽ hơn

EU rất tích cực với Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và bất kỳ lĩnh vực nào mà EU có thể cắt giảm và thay đổi các tiêu chuẩn quốc tế về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Vào năm 2021, Ủy ban quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa với hy vọng có thể hoạt động như một tác nhân toàn cầu duy nhất trong khu vực. Một điểm tập trung sẽ là điều chỉnh cách tiếp cận đối với các nước thuộc thế giới thứ ba, nơi có những khiếm khuyết chiến lược về tài chính chống khủng bố và chống rửa tiền có thể gây ra mối đe dọa cho thị trường EU.

Leave a Replay

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Bấm vào nút chỉnh sửa để thay đổi văn bản này. Nỗi đau chính là tình yêu, khách hàng chính